Club 250

Historiek

Oudere berichten in een groeiend verhaal.

AFSCHEID VAN DE VOORZITTER

Na een voorzitterschap van maar liefst 4 jaar draagt Christophe Cleeren de fakkel over aan anderen. Met Christophe verliezen we een dijk van een voorzitter, die in de afgelopen jaren een stevige stempel op het oudercomité wist te drukken.

Met een naamsverandering en een meer digitale profilering kreeg Club 250 een jonger en hipper imago. Christophe zette bovendien maximaal in op een goede relatie met het directie- en lerarenteam. Onder zijn leiding kwamen heel wat nieuwe projecten en activiteiten tot stand, waarmee we de school heel gericht konden ondersteunen en de kinderen mooie herinneringen bezorgden.

Christophes inzet kende geen grenzen. Meer dan eens verrichtte hij nachtwerk om alles op tijd klaar te krijgen of streek hij de nodige plooien glad. Het beste bewijs: we hebben twee mensen nodig om hem te vervangen! Vanaf 1 juli nemen Alexis en Tim de fakkel van Christophe over. Heel veel succes aan deze laatsten, want wat een schoenen om te vullen!


Club 250 sponsort blokhutten

Door de coronacrisis zag Club 250 zich verplicht om verschillende activiteiten te schrappen. Toch konden we het schooljaar 2019-2020 nog in schoonheid afsluiten. Dankzij de steun van ouders en sympathisanten voor onze activiteiten zijn we in staat om de blokhutten van de school volledig te sponsoren. Tijdens de verbouwingen worden hier de zorgklas en het bureau van de directie in ondergebracht. De blokhutten zijn echter duurzaam gebouwd, waardoor ze ook na de verbouwingen blijvend gebruikt zullen worden. We hopen de school op deze manier wat extra financiële zuurstof te geven voor de verdere werken.


Pastabar #Inuwkot

Door de coronamaatregelen moesten wij lijdzaam ondergaan hoe verschillende topactiviteiten, zoals de fuif, voetbal op groot scherm, etc. in het water vielen. Tegelijkertijd werd de school geconfronteerd met extra en soms onvoorziene kosten. Wat konden we doen om te helpen?

In de brainstorm die volgde, ontstond de Pastabar#inuwkot. Op zaterdag 30 mei leverden wij 580 porties pasta van La Dolce Maremma, die normaal pasta zou hebben geleverd voor de schoolfuif, op 90 adressen.

Gezien de laaiend enthousiaste reacties wordt dit in de toekomst zeker herhaald!