Club 250

Historiek

Oudere berichten in een groeiend verhaal.

Jong Bloed

Wij kunnen dit schooljaar alvast rekenen op een extra werkkracht. Dieter Lems, papa van Annelou (K3) en Pippa (K1) komt ons geweldige team vervoegen.


2020: WAAROM HET OKÉ IS

Op onze website staat dat ons oudercomité de leefomgeving van onze kinderen wil verbeteren. Om dit te bekomen proberen we vooral ouders samen te brengen en fijne momenten te creëren: een quiz, een fuif, een picknick. Samen iets drinken en een klappeke doen ...

Virtuele hand omhoog, als jij dat ook zo hebt gemist dit jaar.

Maar we hebben ook zo'n mooie dingen gezien. Ouders ondersteunden elkaar in het thuisonderwijs. Ze toonden onderling kleine gebaren van vriendschap tijdens lock-downs, quarantaines en covid-isolementen. In hetzelfde schuitje zaten we nooit alleen.

We bedanken iedereen ook nog eens voor de ruime belangstelling waarop onze Halloweenactiviteit kon rekenen. Het was fijn er weer te kunnen zijn voor jullie.

En we blijven er ook. In 2021 mag u meer van ons verwachten. Het voorbije jaar hebben we gezien dat we, als ouders van SLOS, een hecht netwerk vormen en daar blijven ook wij ons steentje toe bijdragen. Samen doen we het goed. Het is oké. We zijn goed bezig.

Aan iedereen: een vrolijk kerstfeest, en een liefdevol en gezond 2021!



oudercomité in tijden van corona

Daar zaten we dan. Een oudercomité, vol goesting om aan het nieuwe schooljaar te beginnen, maar we mogen niets organiseren ...

Hoewel?

Wat als we die halloweentocht nu eens corona-proof zouden maken? En wat als we een tweede editie van Pastabar #inuwkot zouden organiseren? En wat als we het voetbal op groot scherm organiseren als een openluchtcinema? En wat als we de koppen even samensteken met het WZC om een veilige doorgang aan de parking te maken? En wat als we een lang gekoesterde droom uitwerken en daar de kinderen bij betrekken? En wat als ...

Kortom: ook dit jaar zit de agenda van Club 250 alweer goed vol en dat is maar goed ook. Want als Club 250 geloven wij niet in het stilletjes afwachten van het einde van de storm. Meer dan ooit is het onze taak om het schoolteam en andere ouders te ondersteunen. Samen staan we sterker in het waken over het welzijn van onze kinderen en elkaar.

Ook 2020-2021 wordt een mooi jaar, zeg dat wij het gezegd hebben!

AFSCHEID VAN DE VOORZITTER

Na een voorzitterschap van maar liefst 4 jaar draagt Christophe Cleeren de fakkel over aan anderen. Met Christophe verliezen we een dijk van een voorzitter, die in de afgelopen jaren een stevige stempel op het oudercomité wist te drukken.

Met een naamsverandering en een meer digitale profilering kreeg Club 250 een jonger en hipper imago. Christophe zette bovendien maximaal in op een goede relatie met het directie- en lerarenteam. Onder zijn leiding kwamen heel wat nieuwe projecten en activiteiten tot stand, waarmee we de school heel gericht konden ondersteunen en de kinderen mooie herinneringen bezorgden.

Christophes inzet kende geen grenzen. Meer dan eens verrichtte hij nachtwerk om alles op tijd klaar te krijgen of streek hij de nodige plooien glad. Het beste bewijs: we hebben twee mensen nodig om hem te vervangen! Vanaf 1 juli nemen Alexis en Tim de fakkel van Christophe over. Heel veel succes aan deze laatsten, want wat een schoenen om te vullen!


Club 250 sponsort blokhutten

Door de coronacrisis zag Club 250 zich verplicht om verschillende activiteiten te schrappen. Toch konden we het schooljaar 2019-2020 nog in schoonheid afsluiten. Dankzij de steun van ouders en sympathisanten voor onze activiteiten zijn we in staat om de blokhutten van de school volledig te sponsoren. Tijdens de verbouwingen worden hier de zorgklas en het bureau van de directie in ondergebracht. De blokhutten zijn echter duurzaam gebouwd, waardoor ze ook na de verbouwingen blijvend gebruikt zullen worden. We hopen de school op deze manier wat extra financiële zuurstof te geven voor de verdere werken.


Pastabar #Inuwkot

Door de coronamaatregelen moesten wij lijdzaam ondergaan hoe verschillende topactiviteiten, zoals de fuif, voetbal op groot scherm, etc. in het water vielen. Tegelijkertijd werd de school geconfronteerd met extra en soms onvoorziene kosten. Wat konden we doen om te helpen?

In de brainstorm die volgde, ontstond de Pastabar#inuwkot. Op zaterdag 30 mei leverden wij 580 porties pasta van La Dolce Maremma, die normaal pasta zou hebben geleverd voor de schoolfuif, op 90 adressen.

Gezien de laaiend enthousiaste reacties wordt dit in de toekomst zeker herhaald!